Przejdź do treści

Wybór domeny internetowej

Wybór domeny internetowej – porady

Itkom wybór domeny internetowejWybór dobrej domeny internetowej to ważna decyzja. Nazwa powinna być chwytliwa., łatwa do zapamiętania, trafna i co najważniejsze : nieużywana przez żadną instytucję.

Na co należy zwrócić uwagę rejestrując swoją domenę:
– nazwa domeny musi być łatwa do zapamiętania:

  • * krótka
  • * polska – raczej bez obcojęzycznych słów
  • * łatwa do przekazania podczas rozmowy ( np: przez telefon )
  • * nawiązująca do profilu działalności firmy

– domena musi być unikalna – nie warto zawierać w niej nazw znanych i cenionych marek – ta metoda może mieć poważne konsekwencje i skutkować odebraniem domeny internetowej na wniosek właściciela praw do danej marki.

Warto sprawdzić:
– czy wybrana domena nie jest znakiem towarowym lub jego częścią zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym RP ( zarejestrowany znak towarowy podlega ochronie prawnej ) – w tym celu można skorzystać z bazy danych dostępnej na stronie Urzędu Patentowego RP
– czy inny przedsiebiorca nie korzysta z podobnej domeny, która różni się np tylko rozszerzeniem

Właściciele domen są chronieni prawnie kodeksem cywilnym oraz ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zgodnie z kodeksem cywilnym:

– nazwa firmy musi odróżniać się dostatecznie od firm innych przedsiębiorców,
– nazwa firmy nie może wprowadzać w błąd (m.in. co do osoby przedsiębiorcy, czy przedmiotu i działalności)

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji definiuje czyn nieucziwej konkurencji m.in. jako takie oznaczenie towarów lub usług, które może wprowadzić klientów w błąd (co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług).

Co grozi przedsiębiorcy, który nieświadomie lub celowo dopuścił się nieuczciwej konkurencji:

– nakaz zaniechania niedozwolonych działań i usunięcia ich skutków,
– nakaz złożenia oświadczenia o fakcie niedozwolonych działań,
– konieczność naprawienia wyrządzonej szkody,
– zasądzenie określonej sumy na cel społeczny związny ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego,
– kara grzywny lub aresztu

Jak chronić własną domenę?:

  • – Warto zarejestrować cały komplet domen:
  • * z różnymi rozszerzeniami ( np: com.pl i .pl )
  • * z polskimi znakami i bez nich ( jeśli w nazwie firmy są takie )
  • * z myślnikiem rozdzielajacym poszczególne wyrazy
  • – zerejestrować własną domenę jako znak towarowy z Urzędzie Patentowym RP ( np: za pomocą formularza – ipu.uprp.pl )

Napisane na podstawie artykułu w serwisie eKomercyjnie.pl
Całość można przeczytać tutaj