Przejdź do treści

SPAM – jak sobie z nim radzić ?

SPAM – jak sobie z nim radzić ?

Napisane na podstawie wywiadu z prawnikiem Jarosławem Górą umieszczonego na  portalu niebezpiecznik.pl  Całość można przeczytać tutaj : http://niebezpiecznik.pl/post/poniedzialek-z-prawnikiem-co-jest-spamem-i-jak-pozwac-spamera/

Zacznijmy od zdefiniowania, czym jest spam?

Jak walczyć ze spamem

Najprościej można powiedzieć: spam to niechciana i niezamawiana korespondencja. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

 

Zatem, co nie jest spamem?

  • –  wiadomość wysłana na adres, który nie wskazuje nam osoby fizycznej, np. biuro@firma.pl
  • –  ulotki i reklamówki w naszych tradycyjnych skrzynkach pocztowych
  • –  zamówiona informacja handlowa ( informację uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji i  udostępnił w tym celu identyfikujący go adres mailowy. Warto wspomnieć, że często internauta wyrażając zgodę na przesłanie informacji handlowej jednemu podmiotowi, zgadza się na udostępnienie swojego adresu również jego “partnerom biznesowym” – w ten sposób użytkownik trafia do “bazy mailingowej”)

Jak walczyć ze spamem?

Warto wiedzieć, że przesyłanie spamu to zgodnie z art. 24 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wykroczenie zagrożone karą grzywny (w wysokości od 20 do 5000 zł). Ściganie tego wykroczenia następuje na wniosek pokrzywdzonego, a więc osoby, która nie zamówiła otrzymywania takich wiadomości. Pokrzywdzony ma zatem możliwość złożenia wniosku o ściganie, z którym należałoby zwrócić się na Policję.

W polskim systemie sądowniczym zdarzyło się również skazanie spamerów z artykułu 269a Kodeksu Karnego.  ( Kto, nie będąc do tego uprawnionym, przez transmisję, zniszczenie, usunięcie, uszkodzenie, utrudnienie dostępu lub zmianę danych informatycznych, w istotnym stopniu zakłóca pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 )

Inną możliwością jest sprawdzenie przestrzegania zasad związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z  ustawą o ochronie danych osobowych ( podmioty rozsyłające informacje handlowe są często administratorami danych osobowych).