Przejdź do treści

Polityka bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo IT w firmie – część II

W poprzednim artykule omówione zostały czynniki, które zagrażają bezpieczeństwu informatycznemu firmy. Teraz przyszedł czas, żeby porozmawiać o profilaktyce.

W zapobieganiu zagrożeniom pomocne jest opracowanie, wdrożenie i przede wszystkim sumienne przestrzeganie przez wszystkich pracowników polityki bezpieczeństwa informatycznego.

Polityka bezpieczeństwa

Jest ona zbiorem zaleceń i zasad mających na celu m.in.:
– uniemożliwienie dostępu do danych osobom trzecim oraz dokonania nieautoryzowanych zmian w bazach danych,
– zabezpieczenie połączeń sieciowych, serwerów i stacji roboczych
– monitoring bezpieczeństwa (okresowe analizowanie zainstalowanego oprogramowania, ruchu sieciowego, dostępu do systemów)
–  edukowanie pracowników w zakresie możliwych zagrożeń i sposobów ich unikania


Wdrożenie opracowanej przez specjalistów odpowiedniej polityki bezpieczeństwa oraz dbałość o poufność firmowych systemów informatycznych i baz danych, nie powinno być traktowane jako koszt, którego można uniknąć, ale jako niezbędny element, bez którego nie można prowadzić działalności w sposób budzący zaufanie i budujący wiarygodność przedsiębiorstwa.