Przejdź do treści

Oprogramowanie 32- czy 64-bitowe? Co wybrać?

Oprogramowanie 32- czy 64-bitowe? Co wybrać?

Kiedy zechcesz zainstalować system operacyjny komputera lub nowy program użytkowy, staniesz  przed wyborem wersji 32- lub 64-bitowej. Jaka jest różnica między nimi i którą wersję powinniśmy wybrać?

 
Określenie wersja 32-bitowa lub 64-bitowa odnosi się do sposobu przetwarzania informacji przez procesor komputera (określany także skrótem CPU), czyli skomplikowany układ scalony, będący jego “mózgiem”. Funkcją procesora jest pobieranie danych z pamięci operacyjnej RAM, ich interpretacja i wykonywanie na nich operacji matematycznych i logicznych. Od sprawności i szybkości wykonywania tych zadań w dużym stopniu zależy wydajność komputera.

 
Jedną z podstawowych cech opisujących procesor jest długość tzw. słowa maszynowego (liczba bitów – najmniejszych jednostek informacji), na którym wykonywane są podstawowe operacje obliczeniowe. Jeśli słowo ma długość 64 bity, mówimy, że procesor jest 64-bitowy, jeśli jest ich 32 określany jest on mianem 32-bitowego.

 
Na ekranie użytkownika wersja systemu Windows lub innego oprogramowania przeznaczona dla procesorów 64-bitowych wygląda identycznie jak wersja 32-bitowa. Jednak ta pierwsza pozwala procesorowi obsługiwać duże ilości pamięci operacyjnej RAM w sposób bardziej efektywny. Różnice zauważalne są zwłaszcza w przypadku uruchamiania wielu programów jednocześnie i częstego przełączania się między nimi.
Jednak 64-bitowe wersje systemu operacyjnego zajmują znacznie więcej pamięci niż 32-bitowe, więc nie należy ich instalować w komputerach wyposażonych w mniej niż 4MB RAM-u.

 
Jaką wersję systemu mam zainstalowaną?

–  Aktualnie prawie wszystkie nowe komputery z fabrycznie zainstalowanym systemem operacyjnym Windows wyposażone są w jego 64-bitową wersję.
– Windows 7 – aby sprawdzić, jaka wersja systemu Windows 7 zainstalowana jest na naszym komputerze należy, kliknąć przycisk Start w lewym dolnym rogu ekranu a następnie klikając prawym przyciskiem myszy opcję Komputer wybrać polecenie Właściwości i otworzyć obszar System.

– Windows XP – w przypadku Windowsa XP klikamy przycisk Start a następnie prawym przyciskiem myszy Mój Komputer i wybieramy polecenie Właściwości. Jeśli w obszarze System nie jest widoczne określenie „x64 Edition”, wtedy na komputerze uruchomiona jest 32-bitowa wersja Windows XP.

system
Czy mogę instalować oprogramowanie 64-bitowe na komputerze 32-bitowym lub odwrotnie?
Chcąc ponownie zainstalować system operacyjny na starszym komputerze pamiętać trzeba, że dla jego 64-bitowej wersji niezbędny jest obsługujący ją 64-bitowy procesor. W przeciwnym razie instalacja nie powiedzie się i wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. Możliwe jest natomiast działanie odwrotne, czyli instalacja systemu 32-bitowego na komputerze wyposażonym w procesor 64-bitowy. W takim przypadku system zadziała poprawnie, aczkolwiek nie będzie w stanie wykorzystać pełni możliwości 64-bitowego procesora.
Ta sama zasada dotyczy instalacji oprogramowania użytkowego. Większość programów zaprojektowanych dla 32-bitowej wersji systemu Windows będzie działać na jego 64-bitowej wersji, nie zachodzi natomiast zależność odwrotna.
Wyjątkiem od reguły są sterowniki urządzeń zewnętrznych oraz większość programów antywirusowych. Starsza drukarka lub inne urządzenie, dla którego dostępne są tylko sterowniki 32-bitowe nie będzie działać poprawnie na komputerze z 64-bitową wersją Windowsa.

 
UWAGA!
W przypadku pakietu biurowego Microsoft Office 2013 producent zaleca większości użytkowników instalację wersji 32-bitowej nawet na komputerach z 64-bitowym systemem operacyjnym. Jest ona bardziej kompatybilna z innymi aplikacjami i zewnętrznymi wtyczkami (pluginami), rozszerzającymi możliwości pakietu.

 

64-bitowy Office 2013 może stwarzać pewne problemy w przypadku korzystania z rozwiązań i dodatków wykorzystujących technologię ActiveX, niezaktualizowanego kodu VBA w Excelu lub skompilowanych baz danych (pliki .mde i .accde) w programie Access, jeśli nie zostały one napisane specjalnie dla wersji 64-bitowej.
Instalacja wersji 64-bitowej wskazana jest głównie przypadkach, gdy użytkownik pracuje z:
– bardzo dużymi zestawami danych w arkuszu kalkulacyjnym, zawierającym tabele przestawne i odniesienia do zewnętrznych baz danych
– bardzo dużymi dokumentami Word z tabelami, grafikami i innymi obiektami
– dużymi obrazami, materiałami video lub animacjami w programie Power Point
– plikami o rozmiarze ponad 2GB w programie Project 2013
Jeżeli żadna z wymienionych sytuacji nas nie dotyczy, wersja 32-bitowa będzie całkowicie wystarczająca.