Przejdź do treści

Kontrola (nie)legalności oprogramowania w firmie

Kontrola (nie)legalności oprogramowania w firmie

Praca w firmie idzie w najlepsze. Pracownicy przy biurkach, komputery wykorzystane w 150%, własciciele zadowoleni, obroty w firmie rosną…

Czy ktoś myśli teraz o legalności zainstalowanych programów?Płyty z oprogramowaniem

Tymczasem w/g raportu IDC ( International Data Corporation ) wykonanego na zlecenie BSA ( Business Software Alliance – organizacja zwalczająca piractwo komputerowe ) wynika, że : w ubiegłym roku  54% programów komputerowych zainstalowanych w firmach było nielegalne ( dla porównania w innych krajach UE było to średnio 35% )

Czym grozi używanie nielegalnego oprogramowania?

Za takie przestępstwo grozi m.in. kara pozbawienia wolności do lat 5. Ponadto producent oprogramowania ma prawo wystąpić o odszkodowanie i zażądać podwójnej wartości legalnego programu, jeżeli właściciel firmy nie był świadomy posiadania nielegalnych kopii lub potrójnej , jeśli piractwo było zamierzone.
Bardzo dotkliwą  sankcją dla firmy będzie zabezpieczenie sprzętu, komputera, kiedy zajdzie podejrzenie popełnienia przestępstwa. W praktyce uniemożliwi to dalszą pracę i zablokuje dostęp do danych do czasu wyjaśnienia sprawy. Nie trzeba tu dodawać ile czasu może to potrwać w naszych realiach…

Kto przeprowadza kontrole oprogramowania w firmach ?

Organem uprawnionym do kontroli legalności oprogramowania jest policja, prokuratura, inspektorzy Urzędu Skarbowego. Do przeszukania mogą zostać uprawnieni specjaliści z branży informatycznej, biegli sądowi lub inne wskazane osoby.
Organy ścigania posiadają informacje o nielegalnym oprogramowaniu w firmie od informatorów ( najczęściej pracowników firmy ) lub infolinii antypirackich BSA.

Jak przebiega kontrola?

Konieczne jest udostępnienie wszystkich komputerów, faktur ( za zakup sprzętu i oprogramowania ), książeczek z licencją, nosników. Sprawdzane są wszystkie nośniki danych znajdujące się w firmie: płyty, CD-R, CD-ROM, DVD, ZIP, dyskietki, dyski twarde w komputerach ( również w nieużywanych )

Kto ponosi odpowiedzialność za nielegalne oprogramowanie?

Zgodnie z KK odpowiedzialność ponoszą:

  • – właściciele firm
  • – członkowie zarządu spółek prawa handlowego
  • – dyrektorzy przedsiębiorstw i instytucji państwowych
  • – administratorzy sieci komputerowych

Jak dbać o prawidłowe wykorzystanie sprzętu IT w firmie?

Na pewno lepiej zapobiegać nieprzyjemnym sytuacjom niż potem ponosić konsekwencje.
– Warto wyznaczyć osobę odpowiedzialną za legalność oprogramowania ( instalacje programów i ich nadzór, decyzje o zakupie i instalacji nowego oprogramowania )

  • – Konieczne jest zachowanie wszystkich licencji, dowodów zakupu oraz nośników
  • – Pomocny może byc audyt legalności oprogramowania oraz specjalny program do kontroli (np:  Uplook, Ewida Standart i Ewida Audit, MagikINFO )
  • – Przeszkolenie pracowników:
  • * oddzielenie spraw prywatnych od zawodowych na ekranie i dysku komputera
  • * nie udostepnianie haseł dostępu do komputera, systemu
  • * podpisanie umowy – porozumienia, które zobowiąże pracownika do przestrzegania ustalonych zasad korzystania z komputera firmowego ( przeniesienie odpowiedzialności prawnej z kierownictwa na uzytkownika )

Czy warto inwestować w niezależny audyt oprogramowania?

Badania i doświadczenia osób przeprowadzających audyty legalności oprogramowania pokazują, że nie ma firm w 100% legalnych. Głównym celem audytu jest przekazanie informacji o wykrytych  nieprawidłowościach oraz zaleceń na przyszłość. W wyniku audytu może okazać się, że firma pozbywa się nielegalnych aplikacji zastepując je darmowymi, w pełni legalnymi programami.

Podsumowując

Warto przyjrzeć się programom zainstalowanym na komputerach firmowych, wdrożyć procedury bezpieczeństwa, a potem…

Praca w firmie idzie w najlepsze. Pracownicy przy biurkach, komputery wykorzystane w 150%, własciciele zadowoleni, obroty w firmie rosną…   😉