Przejdź do treści

Audyt legalności oprogramowania

Audyt legalności oprogramowania

Korzyści

ITKOM audyt oprogramowaniaAudyt przedstawia obecną sytuację firmy pod względem wykorzystywanego oprogramowania i pokazuje, czy ilość zainstalowanych programów posiada pokrycie w posiadanych licencjach. Twoja firma działa zgodnie z prawem. Nie musisz obawiać się kontroli ze strony policji lub urzędu skarbowego.

Przebieg

1. Rozpoczynamy od podpisania  umowy na wykonanie audytu oraz umowy o zachowaniu w poufności danych, do których będziemy mieli dostęp.
2. Następnie katalogujemy oprogramowanie znajdujące się na komputerach.

Katalogowanie odbywa się przy pomocy specjalistycznego oprogramowania i zajmuje kilka minut dla każdego z komputerów – nie zakłóca ciągłości pracy w firmie.

Rezultat katalogowania to zestawienie obrazujące aktualny stan systemu.
3. Uzupełniamy brakujące dokumenty. Możliwe, że w tym miejscu konieczne będzie odszukanie faktur zakupu komputerów i licencji.

Może to być kłopotliwe, jednak lepiej zrobić to na spokojnie niż niespodziewanie podczas kontroli. Jeżeli nie przedstawimy dowodów posiadania licencji komputery mogą zostać zabezpieczone jako dowód i odzyskanie ich będzie długotrwałe i trudne.

4. Generujemy raport końcowy wraz z zaleceniami poaudytowymi.

Otrzymujesz:

  • – zwięzłą dokumentację sprzętu komputerowego wraz z przypisanymi do niego licencjami
  • – zalecenia poudytowe – jak lepiej wykorzystać posiadane dotychczas zasoby i ewentualnie zastąpić drogie oprogramowanie bezpłatnym lub tańszym odpowiednikiem

Podczas całego procesu zwracamy szczególną uwagę na poufność i bezpieczeństwo danych firmowych. Gwarantujemy że zebrane informacje nie zostaną nigdzie ujawnione.

Dodatkowo pomagamy podpisać z pracownikami porozumienie o niewykorzystywaniu nielegalnego oprogramowania. ( zgodnie z zaleceniami BSA ).

Opcjonalnie oferujemy wdrożenie zasad poaudytowych w życie oraz objęcie firmy stałą obsługą informatyczną.